Se mer

Vad Web3-entreprenörer måste göra i samband med amerikansk kryptogranskning

4 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Web3-grundarna möter utmaningar i samband med USA:s kryptotillslag, vilket understryker behovet av robusta efterlevnadsstrategier.
  • Strikta regler och investerarnas förtroende är avgörande; transparens och AML/KYC-program är nödvändiga.
  • Global efterlevnad av regelverk och samarbete, tillsammans med utbildningskampanjer, kommer att främja en säker kryptomarknad.

Web3-grundarna står inför utmaningar utan motstycke, särskilt mot bakgrund av de senaste amerikanska kryptotillslagen. Förlikningen på 4 miljarder dollar med Binance och de rättsliga åtgärderna mot dess VD belyser den intensifierade regulatoriska granskningen av kryptovalutamarknaden.

Detta tillslag återspeglar nödvändigheten för nystartade Web3-företag att anpassa sina strategier för att navigera i den rättsliga miljön på ett effektivt sätt.

Reglering ökar investerarnas förtroende

Den amerikanska regleringsmiljön för kryptovalutor har blivit allt strängare. Tillsynsorgan betonar efterlevnad av finansiella regler, standarder för bekämpning av penningtvätt (AML) och kundskyddsmekanismer.

“Förlikningen på 4 miljarder dollar med Binance, tillsammans med de rättsliga åtgärderna mot dess VD, representerar ett viktigt ögonblick för den globala kryptovalutamarknaden”, sa Maria Fiorentini, medgrundare av Mujeres en Derecho, till BeInCrypto.

Denna ökade granskning kräver att Web3-grundare implementerar robusta ramverk för kryptoefterlevnad för att anpassa sig till de lagstadgade förväntningarna. Investerarnas förtroende spelar faktiskt en avgörande roll för framgången för Web3-startups.

Regleringsåtgärder mot stora aktörer som Binance, Coinbase och Kraken har skakat investerarnas förtroende på grund av de uppmärksammade riskerna och osäkerheterna inom kryptovalutamarknaden. På lång sikt kan dock stränga regleringar rensa upp i branschen och därmed stärka investerarnas förtroende.

“Påverkan på investerarnas förtroende kan ses ur två vinklar… Dessa åtgärder kan antingen stärka investerarnas förtroende genom att rensa upp i branschen eller avskräcka dem på grund av strikta regler”, säger Fiorentini.

Web3-grundarna bör fokusera på transparens och efterlevnad för att lugna investerarna och locka till sig långsiktiga investeringar.

För att navigera i den regulatoriska miljön måste Web3-startups därför implementera robusta AML- och KYC-program (Know Your Customer). Effektiva KYC-förfaranden innebär att man verifierar kundidentiteter, genomför bakgrundskontroller och säkerställer efterlevnad av internationella sanktionslistor.

Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Förhöjd due diligence är viktigt för högriskkunder, inklusive de som deltar i stora transaktioner eller verkar från högriskjurisdiktioner. Enligt Fiorentini kan Web3-grundare minska riskerna genom att upprätta dessa program och visa sitt engagemang för regelefterlevnad.

Ett omfattande ramverk för regelefterlevnad

Fiorentini anser att ett omfattande ramverk för regelefterlevnad är avgörande för nystartade Web3-bolag. Detta inkluderar att etablera ett dedikerat team för regelefterlevnad som ansvarar för att förstå, implementera och uppdatera företagets praxis i linje med gällande lagar och förordningar.

Regelbundna interna och externa revisioner av efterlevnadsprogrammen kan bidra till att identifiera sårbarheter och säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav.

Avancerade övervaknings- och rapporteringssystem är också avgörande för att upptäcka och förebygga misstänkta aktiviteter. Teknik för transaktionsövervakning i realtid kan identifiera stora transaktioner, snabba förflyttningar av tillgångar eller mönster som tyder på penningtvätt.

Rutiner för att snabbt rapportera misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter är också relevanta. Det handlar bland annat om att utveckla tydliga processer för att identifiera, granska och lämna in rapporter om misstänkta aktiviteter (SAR), vilket är viktigt för att upprätthålla regelefterlevnad.

För Web3 startups som verkar internationellt är det absolut nödvändigt att följa regleringsstandarder i alla jurisdiktioner. Detta inkluderar att följa rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF) och andra internationella riktlinjer. Genom att säkerställa global efterlevnad kan Web3-grundare minska riskerna i samband med gränsöverskridande verksamhet och bygga en robust grund för hållbar tillväxt.

“Det finns fler krav beroende på i vilket land börsen är verksam. Det här är bara allmänna saker som måste göras. Jag skulle rekommendera att ha ett starkt juridiskt team som verkligen förstår hur krypto fungerar och som på djupet undersöker dess reglering enligt varje land”, säger Fiorentini till BeInCrypto.

Läs mer om detta: Hur påverkar regleringen kryptomarknadsföring? En komplett guide

Kryptoreglering över hela världen
Kryptoreglering över hela världen. Källa: Statista Statista

Samarbete med tillsynsorgan kan avsevärt förbättra Web3-startupföretagens efterlevnadskapacitet. Globalt samarbete mellan tillsyns- och verkställighetsorgan är viktigt för att bekämpa gränsöverskridande kryptobedrägerier och spåra förövare.

Att uppmuntra utvecklingen av branschstandarder och bästa praxis för transparens, säkerhet och kundskydd kan också främja en säkrare och mer tillförlitlig kryptovalutamarknad.

Betona utbildning och medvetenhet

Utbildnings- och informationskampanjer är avgörande för att skydda investerare och upprätthålla marknadsintegriteten. Dessa kampanjer bör informera investerare om riskerna med investeringar i kryptovalutor, hur man upptäcker bedrägerier och vikten av due diligence.

Genom att inrätta lättanvända rapporteringsmekanismer för misstänkta bedrägerier och svindlerier kan man säkerställa snabba åtgärder och skydda investerarnas intressen.

“Utbildningskampanjer och rapporteringsmekanismer är mycket viktiga… Investerare måste förstå riskerna och hur de ska navigera i dem”, betonade Fiorentini.

Regelverket för kryptovalutor utvecklas, med en trend mot större tydlighet, striktare efterlevnad, förbättrat konsumentskydd och internationell samordning. Även om det är utmanande för vissa marknadsaktörer är dessa regulatoriska justeringar avgörande för kryptovalutaindustrins långsiktiga hållbarhet och legitimitet.

“Även om detaljerna och takten i dessa förändringar kommer att variera mellan olika jurisdiktioner, indikerar den övergripande riktningen en mognande marknad som blir alltmer integrerad i det globala finansiella systemet”, avslutade Fiorentini.

Sammanfattningsvis måste Web3-grundare anta omfattande strategier för att effektivt navigera i den amerikanska kryptokraschen. Genom att implementera robusta efterlevnadsramar, bygga upp investerarnas förtroende och säkerställa internationell efterlevnad kan Web3-startups blomstra och bidra till mognaden av den globala kryptovalutamarknaden.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

frame-2466.jpg
Bary Rahma är senior journalist på BeInCrypto, där hon täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive kryptobörshandlade fonder (ETF), artificiell intelligens (AI), tokenisering av verkliga tillgångar (RWA) och altcoin-marknaden. Dessförinnan var hon innehållsskribent för Binance och producerade djupgående forskningsrapporter om kryptovalutatrender, marknadsanalys, decentraliserad finans (DeFi), regleringar av digitala tillgångar, blockchain, ICO:er (Initial Coin Offerings) och tokenomics....
LÄS HELA BIOGRAFIN