1. Verse
Verse

Verse

3

Volym 24h
$37.30K
2022
Updated less than an 5 minutes ago
Verse är en decentraliserad kryptovalutabörs belägen i . Den har ett förtroendepoäng på 3. Mer än 0 handlare handlar på denna börs. Den har för närvarande en handelsvolym över 24 timmar på cirka ₿0.62 från 9 mynt och 10 handelspar. Det mest aktiva handelsparet på Verse börs är 0X249CA82617EC3DFB2589C4C17AB7EC9765350A18/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 (₿128 332 707.57). Verse grundades år 2022. Mer information om Verse börsen kan hittas på https://verse.bitcoin.com/