Se mer

Miles Deutscher delar de bästa Altcoins efter en enorm bullish signal

4 mins
Uppdaterad av Bary Rahma

I korthet

  • Miles Deutscher belyser Bitcoins uppgång, vilket väcker intresse för altcoins som ETH, BNB, FLOKI och mer.
  • Institutionell efterfrågan på Bitcoin påverkar altcoin-potentialen, som drivs av ETF-intresse och marknadssentiment.
  • Viktiga altcoins kan dra nytta av den hausseartade trenden, med betoning på strategiska investeringar och marknadsmedvetenhet.

Kryptoanalytikern Miles Deutscher lyfte fram en betydande hausseartad rörelse i Bitcoin, vilket driver spekulation om de bästa altcoins att titta på. Han noterade Bitcoins imponerande uppgång till över 71 000 dollar, vilket markerar ett potentiellt avgörande ögonblick för kryptomarknaden. Denna ökning kommer mitt i de högsta dagliga inflödena som någonsin registrerats för Bitcoin spot börshandlade fonder (ETF) sedan, vilket indikerar stark institutionell efterfrågan.

Deutscher betonade att Bitcoins prestanda kan ha en krusningseffekt på altcoins, eftersom positivt marknadssentiment ofta spiller över till andra digitala tillgångar. Han delade insikter om viktiga altcoins som kan dra nytta av detta hausseartade momentum.

Ethereum (ETH):

Ethereum är fortfarande en toppkandidat på altcoin-marknaden. Deutscher påpekade att förväntningarna kring en ETF för Ethereum kan leda till betydande intresse och investeringar.

“Om Bitcoin signalerar en stark institutionell efterfrågan är det bara logiskt att en del av denna efterfrågan också kommer att gälla Ethereum”, sa han.

Ethereums roll som den ledande blockkedjan för decentraliserade applikationer (dApps) och smarta kontrakt positionerar den som en kritisk aktör i kryptoekosystemet.

Det potentiella godkännandet av en Ethereum ETF skulle ge institutionella investerare enklare tillgång till Ethereum, vilket sannolikt skulle driva upp priset. Dessutom syftar den pågående utvecklingen till att förbättra skalbarheten, säkerheten och energieffektiviteten, vilket ökar dess långsiktiga överklagande.

Binance-mynt (BNB):

Binance Coin, den ursprungliga token i Binance-ekosystemet, är ett annat altcoin som Deutscher tror har stark potential. BNB har visat motståndskraft, gjort nya all-time highs och brutit stora nivåer på veckodiagrammet. Deutscher föreslog att BNB: s höga marknadsvärde kanske inte leder till exponentiella vinster men ändå representerar en solid handel.

Binance Coin (BNB) Prisutveckling
Binance Coin (BNB) Prisutveckling. källa: TradingView

BNB är en integrerad del av Binance Smart Chain (BSC), ett blockchain-nätverk som stöder smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. BSC har vunnit popularitet på grund av dess lägre transaktionsavgifter och snabbare behandlingstider än Ethereum. I takt med att fler projekt utvecklas på BSC kommer efterfrågan på BNB sannolikt att öka, vilket ytterligare ökar dess värde.

Floki (FLOKI):

Deutscher identifierade Floki som ett meme-mynt med betydande uppgångspotential. Han jämförde dess nuvarande breakout med Pepe och noterade liknande mönster som skulle kunna signalera en ökning på 20 % eller mer.

Meme-mynt som Floki upplever ofta snabba prisrörelser som drivs av hype i sociala medier och samhällsengagemang. Även om de i sig är riskabla kan dessa mynt erbjuda betydande kortsiktiga vinster för dem som tidsinställer sina investeringar väl.

“Floki- och Pepe-diagrammen speglar varandra just nu”, observerade han.

Deutscher föreslog att Floki kunde följa Pepe’s uppåtgående bana. Ändå bör investerare vara försiktiga och överväga den volatila karaktären hos mememynt när de fattar investeringsbeslut.

PannkakaSwap (CAKE):

PancakeSwaps CAKE-token är ett annat altcoin Deutscher övervakar noggrant. Han noterade att CAKE börjar återta stora stödnivåer och bryta igenom betydande glidande medelvärden. När DeFi-sektorn växer blir plattformar som PancakeSwap allt viktigare.

“Om BNB fortsätter sin uppåtgående trend kan CAKE också dra nytta av det som den primära DEX-token inom Binance Smart Chain-ekosystemet”, förklarade Deutscher.

PancakeSwap (CAKE) Prisutveckling
PannkakaSwap (CAKE) Prisutveckling. källa: TradingView

PancakeSwap är den ledande decentraliserade börsen (DEX) på Binance Smart Chain, vilket gör det möjligt för användare att handla tokens utan en centraliserad mellanhand. Investerare bör leta efter tecken på ihållande uppåtgående rörelse och överväga CAKE: s potential som en nyckelaktör i DeFi-utrymmet.

Ondo Finans (ONO):

Ondo Finance lyfts fram som en nyckelaktör inom sektorn för tillgångar i den verkliga världen (RWA). Med pågående hausseartad prisåtgärd och betydande marknadsintresse sticker ONDO ut.

Real world asset tokenization innebär att man skapar digitala tokens som representerar ägande av fysiska tillgångar, såsom fastigheter eller råvaror. Denna process kan öka likviditeten och tillgängligheten för dessa tillgångar.

Ondo Finance (ONDO) Prisutveckling
Ondo Finance (ONDO) Prisutveckling. Källa: TradingView TradingView

Deutscher betonade ONDO: s starka prestanda och potential för ytterligare vinster, särskilt när marknaden fortsätter att erkänna värdet av tillgångstokenisering och staking. Att integrera traditionella finansiella tillgångar med blockchain-teknik är en växande trend, och Ondo Finance kan dra nytta av denna rörelse.

Strategiska insikter och marknadssentiment

Deutschers analys är rotad i den bredare marknadsdynamiken, inklusive institutionella inflöden och förbättrat sentiment. Han påpekade att det nuvarande hausseartade sentimentet drivs av Bitcoins prestanda och strategiska drag från stora finansiella aktörer som BlackRock och Citadel.

Dessa institutioner driver tokeniseringsberättelsen, vilket ytterligare kan öka intresset för altcoins i samband med RWA.

Han uppmanade också investerare att hålla sig vaksamma och informerade om marknadstrender, särskilt med tanke på potentialen för betydande rörelser som svar på ETF-godkännanden och andra makroekonomiska faktorer. “Ditt mål är att överträffa marknaden”, rådde Deutscher och betonade vikten av att hålla sig före trender och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs mer om detta: 10 bästa Altcoin-utbyten 2024

Sammanfattningsvis ger Miles Deutschers insikter en omfattande guide för kryptoinvesterare som vill dra nytta av den nuvarande hausseartade trenden. Genom att fokusera på strategiska altcoins som Ethereum, Binance Coin, Floki Inu, PancakeSwap och Ondo Finance kan investerare positionera sig för att dra nytta av det pågående positiva marknadssentimentet och det institutionella intresset.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

frame-2466.jpg
Bary Rahma är senior journalist på BeInCrypto, där hon täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive kryptobörshandlade fonder (ETF), artificiell intelligens (AI), tokenisering av verkliga tillgångar (RWA) och altcoin-marknaden. Dessförinnan var hon innehållsskribent för Binance och producerade djupgående forskningsrapporter om kryptovalutatrender, marknadsanalys, decentraliserad finans (DeFi), regleringar av digitala tillgångar, blockchain, ICO:er (Initial Coin Offerings) och tokenomics....
LÄS HELA BIOGRAFIN