Se mer

Dogecoin (DOGE) ETF: Arthur Hayes, Raoul Pal väger in

2 mins
Uppdaterad av Bary Rahma

I korthet

  • Arthur Hayes och Raoul Pal diskuterar den potentiella lanseringen av en Dogecoin ETF, med betoning på dess marknadsrelevans.
  • Elon Musks stöd för Dogecoin kan stärka dess antagande och stärka fallet för en Dogecoin ETF.
  • Experter belyser regleringsutmaningar och vikten av kulturell relevans för mememynt som Dogecoin.

Framstående branschledare Arthur Hayes och Raoul Pal har delat sina insikter om den potentiella lanseringen av Dogecoin börshandlade fond (ETF).

Introduktionen av ETF:er för Bitcoin och Ethereum har utlöst en betydande debatt bland investerare om vilka andra kryptovalutor som skulle kunna följa efter.

Potentialen för Dogecoin ETF ökar

Arthur Hayes, medgrundare av BitMEX, och Raoul Pal, VD för Real Vision, diskuterade nyligen framtiden för Dogecoin och dess plats i det bredare finansiella ekosystemet. Båda har en historia av engagemang på kryptomarknaden, och deras perspektiv har betydande vikt.

Hayes uttryckte sin tro på Dogecoins potential att säkra en ETF. Han pekade på Dogecoins etablerade marknadsnärvaro, höga marknadsvärde och popularitet som nyckelfaktorer som kan driva på denna utveckling. Hayes lyfte också fram dess notering på plattformar som Robinhood, vilket gör den tillgänglig för en bredare publik.

Raoul Pal upprepade Hayes känsla och betonade Dogecoins unika position som det ursprungliga mememyntet. Han noterade att Dogecoins kulturella relevans och humor ger den en tydlig fördel jämfört med andra, mer nischade kryptovalutor.

För att öka intrigerandet har rykten om att Elon Musk potentiellt skulle integrera Dogecoin som en betalningsmetod för X (tidigare Twitter) dykt upp. Musk, känd för sitt inflytande på kryptomarknaden, har varit en uttalad anhängare av Dogecoin.

Denna integration kan avsevärt öka Dogecoins antagande och ge en solid grund för en livskraftig ETF.

“Jag är fortfarande i DOGE eftersom jag tror att Elon [Musk] kommer att göra något med DOGE”, spekulerade Pal.

Läs mer om detta: Dogecoin (DOGE) Prisförutsägelse 2024/2025/2030

Hayes höll också med och noterade att Musks engagemang skulle vara en “game-changer”. Det kan ta Dogecoin från ett meme-mynt till ett vanligt finansiellt instrument.

Diskussionen berörde också de nuvarande utmaningarna som krypto-ETF-marknaden står inför. Pal nämnde sina ansträngningar för att övertyga ETF-emittenter att överväga Dogecoin på allvar. Han berättade på ett humoristiskt sätt om sitt samtal med Jan van Eck, VD för VanEck. Pal uppmuntrade honom att ansöka om en Dogecoin ETF trots regulatoriska hinder.

“Jan, du måste göra det här. Dogecoin har överträffat Bitcoin varje cykel. Det är förvånansvärt bra”, minns Pal att han sa.

Båda experterna erkände att meme-myntfenomenet är avgörande för kryptomarknadens kultur. Men de varnade också för den flyktiga karaktären hos många meme-mynt, vilket tyder på att endast de med bred, icke-stötande överklagande kan upprätthålla långsiktig framgång.

“Jag tycker att många meme-mynt är för specifika, som några av de politiska. Ja, de är roliga för en stund, men de har inte något bestående kulturellt värde”, säger Hayes.

Läs mer om detta: 7 Heta Meme-mynt och Altcoins som är trendiga 2024

Potentialen för en Dogecoin ETF väcker frågor om dess inverkan på marknaden. En ETF skulle erbjuda traditionella investerare ett reglerat och enkelt sätt att få exponering mot Dogecoin, vilket potentiellt ökar dess efterfrågan och marknadsstabilitet. Men det medför också en granskning av regelverket och behovet av tydliga ramar för att skydda investerare.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

Frame-1934.png
Bary Rahma är en begåvad journalist som tog examen från New York University med en examen i journalistik. Under sin långa karriär har hon arbetat för kända medier som CNN och visat upp sina undersökande färdigheter och berättarförmåga. För närvarande bidrar Bary med sin expertis till BeInCrypto, där hon skapar insiktsfulla artiklar om den dynamiska kryptoindustrin. Utöver sitt arbete på BeInCrypto har hon bidragit med sin expertis som innehållsskribent för Binance, skapat informativt...
LÄS HELA BIOGRAFIN