Se mer

EU driver innovation med integration av blockkedjor och AI

2 mins
Uppdaterad av Daria Krasnova

I korthet

  • I en rapport från generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik beskrivs blockkedjetrender i EU.
  • Blockchain garanterar säker lagring av AI-data inom hälso- och sjukvård, finans och andra branscher, vilket ökar förtroendet och efterlevnaden.
  • Konvergensen mellan blockchain och AI stöder decentraliserade AI-nätverk, effektiviserar verksamheten och ökar DeFi-tillväxten.

Europeiska unionen (EU) upplever en teknisk revolution som drivs av konvergensen mellan blockkedjor och artificiell intelligens (AI).

En färsk rapport från generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik belyser framtida trender och politiska åtgärder för blockkedjor i Europa.

Synergi mellan blockkedjor och AI

Rapporten från EUBOF (European Union Blockchain Observatory and Forum) lyfter fram säker lagring av känsliga AI-data i blockkedjor, särskilt inom hälso- och sjukvård och finans. Blockkedjans manipuleringssäkra natur säkerställer dataintegritet och integritet, vilket är avgörande för hanteringen av känslig information. Denna förmåga ökar förtroendet och säkerställer efterlevnad av dataskyddsbestämmelser, vilket gör blockchain till en viktig teknik för datahantering.

Konvergensen mellan blockchain och AI främjar skapandet av decentraliserade AI-nätverk. Dessa nätverk distribuerar AI-modeller och data över ett decentraliserat huvudbokssystem, vilket minskar risken för datamonopol. I EUBOF-rapporten betonas att decentraliserade AI-nätverk förbättrar branschapplikationer genom att tillhandahålla ett säkrare och mer transparent ramverk för AI-utveckling.

Genom att integrera AI med blockchain kan man effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och minimera mänskliga fel vid genomförandet av kontrakt. Rapporten noterar också den kontinuerliga tillväxten av ekosystemet för decentraliserad finansiering (DeFi). EUBOF förutser nya DeFi-protokoll och nya applikationer som drivs av interoperabilitet, hållbarhet och energieffektivitet.

Läs mer på engelska: Hur kommer artificiell intelligens (AI) att förändra krypto?

https://www.youtube.com/watch?v=1PQgXD1dev8

“Decentraliserad AI (DeAI) omfattar hårdvara, databehandling, applikationer och data och erbjuder ett lovande alternativ som EU-kommissionen efterlyser för att motverka Big Tech-företagens dominans. En central aspekt av DeAI är att skapa incitament för deltagande genom ekonomiska belöningar för att ge tillgång till hårdvara och data. Det är här vi ser många globala team, bland annat från EU-regionen, etablera sig och konkurrera om nätverksandelar. EU-kommissionens initiativ banar väg för innovativa experiment som har potential att på ett positivt sätt omforma den globala marknaden. Dessutom skapar det nya ekonomiska utsikter för regionala startups och företag som verkar i skärningspunkten mellan AI och Web3, säger Nick Havryliak, Assisters medgrundare och VD, till BeInCrypto.

Dessutom gjorde EUBOF flera rekommendationer för att förbättra Europas engagemang med ny teknik. Man förespråkar att EU ska fungera som ett globalt kunskapsnav och stärka samarbetet med olika intressenter.

Konvergensen mellan blockchain och AI utgör en betydande möjlighet för EU att driva på framtida innovation. Genom att bygga en säker och samarbetsinriktad miljö kan Europa utnyttja dessa tekniker för att förbättra olika branscher. EU:s proaktiva strategi positionerar EU som en ledare inom tekniska framsteg, vilket säkerställer ekonomisk tillväxt och en global konkurrensfördel. Kontinuerliga investeringar i forskning, utveckling och beslutsfattande kommer att frigöra nya potentialer och skapa ett ekosystem som stöder innovation och hållbarhet.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

da475f486647738b39c0c88a3e7d115d.jpg
Efter att ha praktiserat på ett inhemskt blockchain-mediaföretag samtidigt som han var inskriven vid ett universitet i internationella relationer, arbetade han som praktikant på två utländska kryptotillgångsbörser. För närvarande fokuserar han som journalist på den japanska marknaden för kryptotillgångar, både teknisk och grundläggande analys. Han har handlat med kryptotillgångar sedan 2021 och är intresserad av ekonomiska och sociala frågor.
LÄS HELA BIOGRAFIN