Se mer

Europeiska centralbanken och Bank of Canada sänker räntorna: Påverkan på kryptomarknaden

2 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • ECB och BoC sänkte räntorna till 3,75% respektive 4,75%, vilket påverkade penningpolitiken.
  • Lägre räntor kan öka konsumenternas utgifter, företagens investeringar och kryptoinvesteringar.
  • Framtida räntesänkningar är fortsatt beroende av data, försiktig hållning i ett osäkert ekonomiskt läge.

Europeiska centralbanken (ECB) och Bank of Canada (BoC) har sänkt räntorna, vilket markerar ett avgörande skifte i penningpolitiken.

ECB har sänkt sin styrränta till 3,75 procent från tidigare 4 procent, ett drag som marknaderna hade förväntat sig trots fortsatt högt inflationstryck inom euroområdet. Parallellt sänkte Bank of Canada (BoC) sin styrränta till 4,75 procent från 5 procent, vilket gör den till den första G7-nationen att sänka räntorna under den aktuella ekonomiska cykeln.

ECB och BoC sänker räntorna

ECB:s beslut, som påverkades av uppdaterade inflationsutsikter, återspeglar behovet av att moderera penningpolitiken efter en period med stabila räntor. ECB:s senaste prognoser visar en liten ökning av inflationsförväntningarna för 2024 och 2025, medan 2026 förblir stabilt på 1,9%.

“Baserat på en uppdaterad bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen är det nu lämpligt att moderera graden av penningpolitisk åtstramning efter nio månader med oförändrade räntor”, sade Christine Lagarde, ECB:s ordförande, i ett uttalande.

Sänkningen är den första sedan september 2019 och följer på en serie höjningar som inleddes senare än andra centralbanker men som nu placerar ECB före i räntesänkningarna.

BoC:s räntesänkning syftar å andra sidan till att lätta på bördan för högt skuldsatta konsumenter. Centralbankschefen Tiff Macklem betonade att framtida sänkningar kommer att bero på fortsatt nedåtgående inflationstrender.

“ECB-rådet följer noga utvecklingen av kärninflationen och är fortsatt särskilt fokuserat på balansen mellan efterfrågan och utbud i ekonomin, inflationsförväntningar, lönetillväxt och företagens prissättningsbeteende”, sade BoC:s råd i ett uttalande.

Läs mer om detta: Hur man skyddar sig mot inflation med hjälp av kryptovaluta

Dessa räntesänkningar har flera konsekvenser för kryptomarknaden. Lägre räntor minskar vanligtvis lånekostnaderna, vilket uppmuntrar både konsumentutgifter och företagsinvesteringar. Denna ökade likviditet kan öka investeringarna i tillgångar med högre avkastning, inklusive kryptovalutor. Dessutom kan lägre avkastning på traditionellt sparande driva investerare mot mer riskfyllda tillgångar som krypto.

Dessutom kan räntesänkningarna leda till högre priser på krypto. När säkrare investeringar erbjuder lägre avkastning söker investerare ofta högre avkastning på kryptomarknaden. Detta skifte kan öka efterfrågan på digitala tillgångar, vilket potentiellt kan driva upp deras värde.

Läs mer om detta: 11 kryptovalutor att lägga till i din portfölj inför Altcoin-säsongen

ECB:s och BoC:s åtgärder kommer dock med försiktighet. Båda institutionerna indikerar att framtida nedskärningar kommer att vara databeroende, vilket belyser ett försiktigt tillvägagångssätt under osäkra ekonomiska förhållanden. Ekonomer föreslår att ECB kan vänta till september för ytterligare en sänkning, medan BoC kan röra sig igen i juli.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

frame-2466.jpg
Bary Rahma är senior journalist på BeInCrypto, där hon täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive kryptobörshandlade fonder (ETF), artificiell intelligens (AI), tokenisering av verkliga tillgångar (RWA) och altcoin-marknaden. Dessförinnan var hon innehållsskribent för Binance och producerade djupgående forskningsrapporter om kryptovalutatrender, marknadsanalys, decentraliserad finans (DeFi), regleringar av digitala tillgångar, blockchain, ICO:er (Initial Coin Offerings) och tokenomics....
LÄS HELA BIOGRAFIN