Se mer

Fantom (FTM) prissiktar på $1 med starkt förtroende från innehavare

3 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Trots en märkbar nedgång i transaktionsvolymen från valar finns möjligheten till ett hausseartat scenario kvar på bordet.
  • För närvarande har cirka 43% av investerarna ännu inte nått break even och behåller sina innehav i hopp om att priset ska stiga igen.
  • Antalet FTM på börserna minskar fortfarande, vilket indikerar en hausseartad signal.

Eftersom utbudet på börserna fortfarande minskar kvarstår potentialen för ett hausseartat scenario för FTM-priset. För närvarande behåller cirka 43% av investerarna sina investeringar trots att de inte har uppnått någon vinst i hopp om att marknaden kommer att återhämta sig och priserna kommer att öka.

För de som är intresserade av att fördjupa sig i nyanserna i FTM-prisdynamiken, läs den fullständiga analysen för att förstå de potentiella framtida rörelserna bättre.

Fantom-utbudet på börser minskar

Sedan den 1 mars har mängden FTM-tokens som finns tillgängliga på börser minskat avsevärt från 655 miljoner till 643 miljoner. Denna trend verkar vara nära förknippad med en betydande uppgång i värdet av Fantoms pris, som eskalerade från $ 0.50 till $ 0.82 inom ett spann av bara 12 dagar, vilket markerar en imponerande 64% tillväxt i värde.

FTM Price and Supply on Exchanges.
FTM-pris och utbud på börser. Källa: Santiment: Santiment.

Nedgången i tillgänglig mängd FTM på börserna signalerar att det finns färre tokens som kan handlas, köpas eller säljas lättillgängligt. Denna minskning blev särskilt tydlig när utbudet av FTM sjönk med 1 miljon mellan 10 mars och 13 mars.

Ett minskat utbud på börserna leder ofta till ett tryck uppåt på priserna. Detta händer eftersom köpare kan vara villiga att betala mer för tokens när de blir mindre tillgängliga. Minskningen av FTM på börser tyder ofta på att investerare i allt högre grad överför sina tokens till privata plånböcker för långvarig lagring.

Ett sådant strategiskt drag motiveras ofta av förväntan om ytterligare prisuppskattning. Detta investerarbeteende bidrar till att strama åt det cirkulerande utbudet som är tillgängligt för omedelbar handel, vilket potentiellt kan driva ytterligare prisökningar.

Mer än 45 000 innehavare går fortfarande med förlust

Även med den senaste tidens uppgång i FTM-priset har cirka 43% av dess investerare innehav som värderas under deras initiala investering. Detta tyder på att ett betydande antal väntar på att tokenvärdet ska öka innan de överväger att sälja.

Deras tvekan att sälja kan leda till ett minskat säljtryck på marknaden, vilket i sin tur kan stärka potentialen för en pågående uppåtgående prisrörelse. Förväntan om förbättrad avkastning kan vara en drivkraft bakom en fortsatt ökning av FTM-värdet.

FTM Historical Break Even Price.
FTM:s historiska break even-pris. Källa: IntoTheBlock: IntoTheBlock.

Historisk data visar att när cirka 45% av FTM-innehavarna stod inför förluster, upplevde token en anmärkningsvärd ökning i sitt pris. Specifikt registrerades tillväxttakter på 165,22% och 97,16% inom två till tre veckor, respektive.

Dessa mönster belyser att många investerare i en förlustposition kan vara en föregångare till betydande prisuppgångar för FTM. Med tanke på att 43% av innehavarna för närvarande vill nå lönsamhet är det sannolikt att vi kommer att få se ytterligare en markant prisuppgång, förutsatt att marknadsförhållandena och investerarnas inställning förblir stabila.

Detta scenario visar potentialen för framtida prisökningar eftersom investerare fortsätter att hålla sina tokens i väntan på att uppnå högre avkastning.

FTM prisförutsägelse: Kommer 0,96 USD snart?

IOMAP-analysen (In/Out of the Money Around Price) för FTM visar att de flesta innehavare, exakt 87,51% eller 4 220 adresser, befinner sig i en gynnsam finansiell ställning och har förvärvat FTM till priser under det nuvarande 0,82 $ -märket. Denna betydande del av investerare som håller på vinster är redo att fungera som ett grundläggande stöd för FTM-priset.

Deras potentiella ovilja att sälja med förlust om priset sjunker under deras buy-in motiverar detta. Om priserna faller kan de köpa mer FTM för att sänka sina genomsnittliga kostnader eller behålla sina innehav. Båda tillvägagångssätten kan bidra till att stabilisera priset.

FTM IOMAP.
FTM IOMAP. Källa: IntoTheBlock: IntoTheBlock.

Om FTM-priset kämpar för att upprätthålla den kritiska stödnivån på $ 0.80, finns det en trolig risk för en nedåtgående trend mot $ 0.77 inom en snar framtid.

Emellertid är intervallet $ 0.85 till $ 0.95 ett tufft hinder. Investerare som står inför förluster kan sälja när priserna når sina initiala investeringsnivåer och pressar FTM: s pris nedåt. Att bryta igenom $ 0.85-barriären kan starta en hausseartad trend för FTM och sikta på $ 0.95.
Detta indikerar att överträffande av betydande motståndspunkter kan driva på en fortsatt uppgång om marknaden hanterar försäljningen väl under dessa avgörande ögonblick.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

wpua-150x150.png
Marknadsföringsproffs som blev kodare, passionerad för kod, data, krypto och skrivande. Jag har en examen i marknadsföring och reklam och en Disruptive Strategy-certifiering från Harvard Business School. Jag älskar att ställa frågor om blockkedjedata och upptäcka insikter som är dolda i data.
LÄS HELA BIOGRAFIN