Se mer

Därför kommer Ethereum, och inte Bitcoin, att vara drivkraften bakom det framtida finansiella systemet

2 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Ethereums pris har ökat med mer än 50% i år, delvis drivet av tillväxten i NFT- och stablecoin-industrin.
  • Dencun-uppgraderingen har minskat transaktionskostnaderna på stora Ethereum-nätverk som Arbitrum, Optimism, Base och zkSync Era.
  • Ethereum bidrar också till en ökad mångsidighet för NFT-marknaden, som tycks mognas och locka en investering på 50 miljoner dollar.

Ethereum, inte Bitcoin, är redo att bli hörnstenen i det framtida finansiella systemet.

Detta påstående bygger på en rad utvecklingar och de inbyggda egenskaperna hos Ethereums blockkedja. Framför allt har den senaste uppgraderingen, Dencun, betydligt minskat transaktionsavgifterna i nätverket.

Ethereum står inför att revolutionera allt

Ethereums utveckling fram till 2024 har varit imponerande. Dess marknadsvärde har ökat med över 58% från ett år till ett annat, med en vitalisering inom NFT-sektorn och en stablecoin-marknad som nått fleråriga höjdpunkter. Denna markanta tillväxt i Ethereums betydelse speglar dess ökande användbarhet och acceptans över flera sektorer, från digital konst till decentraliserad finansiering (DeFi).

Denna ändring förbättrade även tillgängligheten av data på Layer 2-nätverk, vilket ledde till en minskning av gaskostnaderna med upp till 90% på vissa plattformar.

I själva verket såg de genomsnittliga transaktionskostnaderna över framträdande Layer 2-nätverk som Arbitrum, Optimism, Base och zkSync Era en minskning på mellan 60% till 90%. Sådana framsteg bekräftar Ethereums ställning som en flexibel och effektiv plattform för blockkedjeapplikationer.

Läs mer här: Layer-2 Crypto-projekt för 2024: De bästa valen

Ethereum Layer 2 Fees After Dencun Upgrade
Ethereum Layer 2-avgifter efter Dencun-uppgradering. Källa: IntoTheBlock

Smarta kontrakt, en central funktion i Ethereum-nätverket, är i spetsen för denna teknologiska framsteg. De utgör ryggraden i många applikationer och möjliggör sömlös interaktion inte bara mellan olika blockkedjor utan också mellan blockkedjor och annan teknologi. Med minskande transaktionsavgifter förväntas användningen och utvecklingen av smarta kontrakt att öka i takt, vilket i sin tur främjar innovation och investeringar.

Trots sina utmaningar återspeglar Ethereums roll på NFT-marknaden dess mångsidighet och potential för tillväxt. Utöver deras koppling till digital konst erbjuder NFT unika möjligheter att representera ägande och kontroll över de digitala och fysiska områdena.

Den senaste tidens uppgång i NFT-investeringar, vilket framgår av Hivemind Capital Partners fond på 50 miljoner dollar dedikerad till NFT, signalerar en mognadsmarknad och expanderande användningsfall för Ethereums teknik.

“Marknaderna för digital konst, digital kultur och generativ konst idag befinner sig där kryptovalutamarknaden var för 12 månader sedan. När folk hör termen NFT, dessa tre bokstäver, förknippar de ofta med en rad negativa saker baserade på de senaste årens skeenden, vilket faktiskt är mycket oförtjänt med tanke på vad det faktiskt innebär”, säger grundaren av Hivemind Digital Culture Fund.

Skillnaden mellan Ethereum och Bitcoin blir alltmer framträdande. Medan Bitcoin fortsätter att dominera nyheterna med sitt pris och investeringsinflöden, lägger Ethereum fundamentet för ett framtida finansiellt system. Ethereums fokus på innovation, skalbarhet och användbarhet bidrar till att skapa ett mer inkluderande, effektivt och decentraliserat finansiellt ekosystem.

Läs mer här: Ethereum (ETH) prisprognos 2024/2025/2030

Uppgraderingen Dencun och det expanderande ekosystemet kring Ethereum visar på blockkedjeteknologins potential att revolutionera finanssektorn. Ethereums mål om att erbjuda en tillståndsfri och neutral plattform blir allt mer betydande, särskilt när branschen rör sig mot en modulär strategi. Diverse Layer 2- och Layer 3-nätverk erbjuder skräddarsydda lösningar för att balansera hastighet, decentralisering och säkerhet.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

Frame-1934.png
Bary Rahma är en begåvad journalist som tog examen från New York University med en examen i journalistik. Under sin långa karriär har hon arbetat för kända medier som CNN och visat upp sina undersökande färdigheter och berättarförmåga. För närvarande bidrar Bary med sin expertis till BeInCrypto, där hon skapar insiktsfulla artiklar om den dynamiska kryptoindustrin. Utöver sitt arbete på BeInCrypto har hon bidragit med sin expertis som innehållsskribent för Binance, skapat informativt...
LÄS HELA BIOGRAFIN