Se mer

Render Network (RNDR) Prisdilemma: Investerarnas förtroende kontra valens försiktighet

2 mins
Uppdaterad av Ali Martinez

I korthet

  • Den genomsnittliga myntåldern stiger, vilket tyder på ett ökat förtroende bland RNDR-innehavare.
  • Kryptovalar har dock slutat ackumulera Render Network Tokens sedan mars.
  • RNDR är vid vägskäl och kan definiera sin hausseartade eller baisseartade prisutveckling snart.

Render Network (RNDR) prisutveckling utvecklar en nyanserad berättelse. Å ena sidan signalerar en ökning av den genomsnittliga myntåldern stärkt förtroende bland innehavarna, vilket tyder på en hausseartad syn. Å andra sidan antyder stoppet i valackumuleringen sedan slutet av mars en mer försiktig hållning, eftersom vissa investerare pausar sina investeringar.

Vid denna tidpunkt befinner sig RNDR vid ett vägskäl, där dess framtida riktning – en hausseartad uppgång eller en baisseartad nedgång – vilar på utvecklingen av marknadens trendstyrka.

Ökat förtroende hos RNDR-innehavare

Under den senaste veckan har Mean Coin Age (MCA) för Render, som mäter den genomsnittliga tiden som mynt hålls eller förblir outnyttjade, stigit markant.

Det har faktiskt skett en märkbar ökning av MCA, från 350 den 27 mars till 356 den 4 april. Denna förändring tyder på en rådande benägenhet bland investerare att hålla sina tillgångar längre, vilket möjligen förutspår prisökningar.

RNDR Genomsnittlig myntålder.
RNDR Genomsnittlig myntålder. Källa: Santiment

Trots den stigande MCA har expansionen i antalet adresser som innehar betydande RNDR-belopp planat ut under den senaste veckan. Denna förändring i valarnas beteende kan signalera en konsolideringsfas för Render Network, där marknaden når en balans mellan köp- och säljtryck.

Läs mer här: Topp 9 kryptovalutor inom artificiell intelligens (AI) 2024

Antal innehavare med 100 000 till 1 000 000 RNDR.
RNDR-valarnas innehav. Källa: Santiment

Denna paus i ackumuleringen av valar kan ses som en period av marknadsbedömning eller möjligen återspegla en försiktig eller baisseartad känsla när det gäller den kortsiktiga prisbanan.

RNDR pris förutsägelse: Vägskäl

För närvarande befinner sig RNDR utan tydligt stöd eller motstånd i dess närhet, enligt IOMAP-diagrammet. Detta verktyg belyser viktiga aktivitetszoner för investerare och indikerar potentiellt stöd och motstånd baserat på investeringstäthet.

IOMAP pekar på betydande stöd vid $ 7.63, vilket tyder på att detta är en återgångsnivå i händelse av en nedåtgående trend. Omvänt, för en uppåtgående trend står RNDR inför ett anmärkningsvärt motstånd på $ 9,79, vilket markerar ett potentiellt mål innan det stöter på kraftigt försäljningstryck.

RNDR IOMAP.
RNDR IOMAP. Källa: IntoTheBlock

Med tanke på de blandade signalerna från RNDRs mätvärden på kedjan är det viktigt att hålla sig informerad och övervaka utvecklingen noggrant för att förstå dess potentiella marknadsriktning.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

wpua-150x150.png
Marknadsföringsproffs som blev kodare, passionerad för kod, data, krypto och skrivande. Jag har en examen i marknadsföring och reklam och en Disruptive Strategy-certifiering från Harvard Business School. Jag älskar att ställa frågor om blockkedjedata och upptäcka insikter som är dolda i data.
LÄS HELA BIOGRAFIN