Se mer

Handlare bullish på dessa Altcoins trots prisstagnation

2 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Handlare förblir hausse på altcoins som Solana, Dogecoin och Shiba Inu trots den senaste tidens prisstagnation.
  • Solana och Cardano uppvisar positiva sentimentskvoter, vilket indikerar potentiella framtida uppgångar trots en svag utveckling.
  • Dogecoin och Shiba Inu bibehåller intresset med anmärkningsvärt positivt sentiment, vilket återspeglar ett starkt förtroende för handlare.

Trots den senaste tidens prisstagnation förblir kryptohandlare optimistiska på flera framstående altcoins. Analys från Santiment, en ledande plattform för kryptomarknadsinformation, avslöjar spännande sentimentstrender.

Enligt Brian Quinlivan, Lead Analyst på Santiment, mäter data positiva och negativa kommentarförhållanden, vilket ger värdefull inblick i marknadssentimentet.

Altcoins-handlare förblir hausseartade

Solana, till exempel, uppvisar en anmärkningsvärt hög hausseartad känsla med ett positivt till negativt kommentarförhållande på 3,03: 1. Denna optimism kvarstår även när Ethereum, dess primära konkurrent, får mer uppmärksamhet.

Kryptohandlare fortsätter att uttrycka förtroende för Solanas potential för ytterligare ett betydande rally trots den senaste tidens svaga prisutveckling.

Solanas marknadssentiment
Solanas marknadssentiment. Källa: Santiment: Santiment

På liknande sätt har XRP visat ett “ljummet sentiment” med ett positivt-negativt förhållande på 1,62:1. Detta indikerar att handlare har blivit något otåliga med dess prestanda, ungefär som med Cardano.

Även om detta förhållande var lägre tidigare under året, hävdar Quinlivan att den minskade volymen av diskussioner pekar på ett avtagande intresse över tid

Läs mer om detta: 12 bästa Altcoin-utbyten för kryptohandel i juni 2024

XRP:s marknadssentiment
XRP:s marknadssentiment. Källa: Santiment: Santiment

Under tiden upprätthåller Dogecoin, det största meme-myntet med marknadsvärde, ett positivt-negativt förhållande på 2,06:1. Dogecoins sentiment är känt för sin volatilitet och speglar ofta allmänna attityder gentemot mememynt snarare än dess egna fundamenta.

Trots mindre prisstigningar tyder det övergripande positiva sentimentet på fortsatt intresse från altcoin-handlare.

Dogecoins marknadssentiment.
Dogecoins marknadssentiment. Källa: Santiment: Santiment

I fallet med Shiba Inu, som ligger efter Dogecoin som det näst största meme-myntet, finns det ett positivt-negativt förhållande på 2,09:1. Detta ihållande positiva sentiment över sju veckor är anmärkningsvärt, med tanke på myntets brist på prisuppgång sedan början av mars.

Den senaste tidens bortgång av den verkliga Shiba Inu, som inspirerade myntet, kan tillfälligt ha ökat sentimentet.

Shiba Inu's marknadssentiment
Shiba Inus marknadssentiment. Källa: Santiment: Santiment

Cardano presenterar ett annat intressant fall med ett högt bullish sentiment trots att det var en av de underpresterande 2024. Med ett positivt-negativt förhållande på 3,42:1 förblir handlarna hoppfulla om Cardanos framtidsutsikter, vilket visar vad som kan betraktas som falsk optimism.

Enligt Quinlivan väcker denna diskrepans mellan sentiment och prestanda frågor om framtida prisrörelser.

Läs mer om detta: Vilka är de bästa Altcoins att investera i juni 2024?

Cardanos marknadssentiment
Cardanos marknadssentiment. Källa: Santiment: Santiment

Quinlivan betonar vikten av att övervaka dessa sentimentstrender, eftersom de kan signalera potentiella pristoppar eller bottnar. Höga kvoter mellan positiva och negativa kommentarer föregår ofta sentimentdrivna pristoppar, medan lägre kvoter kan indikera bottnar.

“Ju högre kvoten mellan positiva och negativa kommentarer är, desto mer sannolikt är det att vi kommer att se en sentimentdriven pristopp. Och i andra änden kan en låg kvot orsaka en sentimentdriven botten”, säger Quinlivan.

Sammanfattningsvis, trots prisstagnation, förblir handlare optimistiska om flera altcoins. Solana, Dogecoin och Shiba Inu, i synnerhet, uppvisar stark positiv känsla, medan XRP och Cardano visar mer tempererade men fortfarande hausseartade utsikter.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

frame-2466.jpg
Bary Rahma är senior journalist på BeInCrypto, där hon täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive kryptobörshandlade fonder (ETF), artificiell intelligens (AI), tokenisering av verkliga tillgångar (RWA) och altcoin-marknaden. Dessförinnan var hon innehållsskribent för Binance och producerade djupgående forskningsrapporter om kryptovalutatrender, marknadsanalys, decentraliserad finans (DeFi), regleringar av digitala tillgångar, blockchain, ICO:er (Initial Coin Offerings) och tokenomics....
LÄS HELA BIOGRAFIN