Se mer

NFT och lagen: Amerikanska myndigheter förklarar att det inte finns något behov av nya förordningar

2 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Amerikanska myndigheter anser att det inte finns något behov av nya NFT-regler och hänvisar till att gällande lagar är tillräckliga.
  • Studie av US Copyright & Patent Offices visar att NFT passar in i befintliga ramverk för immateriella rättigheter.
  • NFT-marknaden ser potentiell återhämtning, trots att handelsvolymerna är 75% under toppnivån.

Den senaste gemensamma studien av US Copyright Office och US Patent and Trademark Office har dragit slutsatsen att det nuvarande rättsliga ramverket på ett adekvat sätt hanterar den komplexa arenan för icke-fungibla tokens (NFT).

Studien initierades av en kongressförfrågan och syftade till att granska skärningspunkten mellan NFT och befintliga lagar om immateriella rättigheter (IP).

Varför kräver NFT inte särskilda regler?

Efter omfattande forskning, inklusive offentliga rundabordssamtal och en analys av rättspraxis, drogs slutsatsen att det inte finns något behov av nya regler inom NFT-domänen.

“Rapporten återspeglar omfattande synpunkter från ett brett spektrum av kommentatorer, inklusive upphovsmän, varumärkesägare, innovatörer, akademiker och praktiker. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med intressenter om framväxande teknik och konsekvenserna för immateriella rättigheter”, säger Shira Perlmutter, chef för US Copyright Office.

Denna avgörande slutsats framträder mot bakgrund av en betydande återhämtning i handelsvolymerna för NFT. Efter en period av nedgång bevittnar marknaden en uppåtgående trend, vilket signalerar en potentiell återhämtning.

Det återstår dock att se om denna återuppkomst kan återgå till höjderna 2021-22 bull run, som såg handelsvolymerna stiga. I skrivande stund förblir NFT-handelsvolymen 75% under sin topp.

Läs mer: 7 bästa NFT-marknadsplatser du borde veta 2024

NFT Weekly Volume
NFT veckovolym. Källa: Dune

De senaste rättsliga segrarna har dock ökat branschens förtroende, som de av Yuga Labs, skapare av Bored Ape Yacht Club NFT-kollektionen. Deras seger i en rättegång om upphovsrättsintrång underströk att upphovsrätten till digitala tillgångar är verkställbar. Det skapade också ett prejudikat för tillämpningen av IP-lagar inom NFT-området.

Dessutom erkände myndigheterna den transformativa potential som NFT har för kreatörer och varumärkesägare. NFT erbjuder en ny metod för artister att få ersättning för sekundärförsäljning och för varumärken att förbättra sin attraktionskraft. Denna innovation har dock också sina utmaningar. Studien bekräftade allmänhetens oro över den ogenomskinliga karaktären hos NFT-transaktioner och potentialen för att underlätta upphovsrätts- och varumärkesintrång.

Som svar på detta betonade kontoren vikten av allmän utbildning och produkttransparens. Sådana initiativ är avgörande för att avmystifiera NFT:s IP-implikationer och främja en tydligare förståelse bland skapare och konsumenter.

Läs mer här: Hur man skapar en NFT gratis med hjälp av Picsart

Dessutom blir juridiken kring NFT alltmer definierad. MetaBirkins-fallet, som involverar konstnären Mason Rothschild, utgör ett anmärkningsvärt exempel. Rothschilds utmaning av ett tidigare beslut om upphovsrättsintrång mot hans NFT-projekt uppmärksammade nyanserna i att tillämpa traditionella upphovsrättslagar på digitala tokens.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya är en journalist och kryptoexpert som utmärker sig genom att leverera de senaste Web3- och kryptonyheterna. Tidigare, som Growth Marketer på Sporty och Community Consultant på Totality Corp, ökade han avsevärt engagemanget och följarna i samhället. Harsh skapade också engagerande innehåll för den främsta kryptoinfluencern Shivam Chhuneja, och blandade meme-referenser för en lärorik men rolig upplevelse. Hans mångsidiga färdigheter gör honom till en anmärkningsvärd figur inom...
LÄS HELA BIOGRAFIN