Se mer

Optimism (OP) Prisstöd och motstånd: Nyckelnivåer i fokus

2 mins
Uppdaterad av Ryan Boltman

I korthet

  • Den 7 juni sjönk Optimisms pris 18% under Ichimoku-molnet och stabiliserades mellan $ 2.140 och $ 2.240, vilket markerar viktiga stöd- och motståndsnivåer.
  • Från den 1 maj till den 10 juni ökade antalet unika adresser i OP:s huvudnät med 7,8 miljoner, vilket tyder på ett fortsatt intresse från användarna och att nätverket är väletablerat.
  • Dagliga transaktioner ökade med 53 778 mellan den 1 juni och den 10 juni, vilket visar på robust nätverksaktivitet; att hålla sig över 2,05 USD kan leda till återhämtning på medellång sikt om Bitcoin återhämtar sig.

I denna analys kommer du att fördjupa dig i den senaste tidens prisfall för Optimism-token, med fokus på 4-timmarsdiagrammet.

Dessutom kommer du att utforska trenderna i dagliga unika adresser och transaktionsvolymer för att bedöma nätverkets hälsa och potentiella inverkan på tokenens värde.

Optimism: En teknisk översikt

När vi undersöker 4-timmarsdiagrammet för Optimism-token ser vi att priset den 7 juni bröt under Ichimoku-molnet, vilket resulterade i en 18% -nedgång i det breakout-ljuset.

Denna betydande rörelse understryker vikten av att övervaka tekniska indikatorer för effektiv riskhantering, till exempel att sätta stoppförluster. Efter denna kraftiga nedgång stabiliserades priset inom intervallet 2,140 till 2,240 USD.

Optimism Prisåtgärd (4H). källa: TradingView

Efter nedgången stabiliserades priset inom intervallet $ 2.140 till $ 2.240. Dessutom indikerar volymprofilen ett prisintervall med låg volym inom denna konsolideringsperiod, vilket tyder på begränsad handelsaktivitet och potential för framtida volatilitet.

Läs mer om detta: Optimism vs. Arbitrum: Ethereum Layer-2 Rollups jämförda

De svarta linjerna som markerar motstånds- och stödnivåer är viktiga Ichimoku-baslinjeplatåer som handlare bör övervaka noggrant. Dessa nivåer kan ge insikt i potentiell prisåtgärd och områden där priset kan stöta på betydande stöd eller motstånd.

Motståndsnivåer (2,723 $, 2,445 $): Dessa prisnivåer är där priset tidigare har mött försäljningstryck, vilket gör dem kritiska att övervaka för potentiella omkastningar eller breakouts.

Stödnivå ($ 2,054): Dessa prisnivåer markerar områden där köpintresse historiskt sett har uppstått, vilket potentiellt kan fungera som ett prisgolv.

Dagliga adresser

Från den 1 maj 2024 till den 10 juni 2024 ökade antalet unika adresser på OP Mainnet från 138 107 252 till 145 937 135, en total ökning med 7 829 883 adresser.

Den största ökningen under en enskild dag var den 18 maj 2024, med ett tillskott på 642 066 unika adresser.

Optimism Mainnet dagliga unika adresser. Källa: EtherScan EtherScan
Optimism Mainnet Dagliga Unika Adresser. Källa: EtherScan EtherScan

Det finns en konsekvent daglig ökning av unika adresser, vilket indikerar ett ihållande användarintresse och antagande av OP Mainnet.

Den stadiga ökningen av dagliga unika aktiva adresser är en stark indikator på nätverkets hälsa.

Fler unika adresser interagerar med OP Mainnet, vilket tyder på en växande användarbas och ökad nätverksaktivitet. Denna tillväxt kan leda till ett högre nätverksvärde, eftersom användaracceptans är en kritisk faktor för en tokens framgång och värde.

Dagliga transaktioner

Analysen av dagliga transaktioner är avgörande för att förstå nätverkets aktivitetsnivåer. Höga transaktionsvolymer indikerar robust nätverksanvändning och engagemang, vilket är positiva tecken på nätverkets vitalitet.

Dagliga transaktioner uppvisar betydande volatilitet, med stora förändringar i antalet transaktioner från en dag till en annan.

Läs mer om detta: Vad är optimism?

Optimism Mainnet Dagliga Transaktioner. Källa: EtherScan EtherScan
Optimism Mainnet Dagliga transaktioner. Källa: EtherScan EtherScan

Mellan den 1 juni och den 10 juni såg OP Mainnet en ökning med 53 778 transaktioner (från 487 984 till 541 762). Detta innebär en markant förbättring av den dagliga aktiviteten, vilket återspeglar ökat användarengagemang eller betydande nätverkshändelser som driver högre transaktionsvolymer.

De grundläggande utsikterna för Optimism är fortsatt positiva. Trots Bitcoins prisfall till 67 000 USD har Optimism-token inte upplevt en ny kraftig nedgång idag och har bibehållit sitt intervall.

Ett utbrott under $ 2,05-nivån kan signalera en betydande fortsatt nedgång. Tja, om priset håller sig över denna nivå och Bitcoin återhämtar sig till 70 000 dollar, kan Optimism handla tillbaka till 2,30 till 2,40 dollar på medellång sikt.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

bein-adam.png
Adam, 23, är en on-chain-analytiker på heltid och deltidshandlare inom Web3-utrymmet. Han är grundare och VD för 0nchained, en datarapporteringstjänst på kedjan. Adam började sin resa med CryptoQuant, där han fortfarande arbetar som analytiker. Under det senaste året har han utvecklat över 30 indikatorer och skrivit mer än 120 analyser. Hans passioner inkluderar data och analys, kryptovaluta och superbilar, särskilt röda Ferraris och gula Porsche GT3. Hans professionella prestationer...
LÄS HELA BIOGRAFIN