Se mer

Polygon (MATIC) står inför baisseartat avslag: Insikter om marknadssentimentet

3 mins
Uppdaterad av Daria Krasnova

I korthet

  • Polygons pris avvisade Ichimoku-molnet, vilket signalerade ett baisseartat sentiment, med $0,616 som nyckelstöd.
  • Ett brott över 100-dagars EMA på $0,766 skulle tyda på en potentiell hausseartad trendvändning.
  • Ökade MATIC-inflöden och -utflöden indikerar marknadsvolatilitet, med utflöden som tyder på stark ackumulering.

Polygons (MATIC) pris har avvisat Ichimoku Cloud, vilket indikerar ett baisseartat sentiment, med $0,616 som nyckelstöd.

I den här analysen kommer vi att diskutera nyckelzoner för att lägga order och de grundläggande utsikterna för MATIC.

Prisanalys av Polygon

Polygons pris har avvisat det dagliga Ichimoku-molnet, vilket signalerar ett pågående baisseartat sentiment. Nivån på $0,616 verkar fungera som en viktig stödprisnivå.

MATIC Price Analysis. Source: TradingView
Prisanalys av MATIC. Källa: TradingView

Ett brott och en stängning över 100-dagars EMA (blå linje) vid 0,766 dollar skulle vara en stark hausseartad signal, vilket tyder på möjligheten att trenden vänder.

Håll utkik efter att priset kommer att överträffa Ichimoku-baslinjen (röd linje) på 0,$682. Detta drag skulle indikera en lättnad av baisseartat tryck och potential för uppåtgående momentum för Polygon.

Analys av MATIC-inflöden till börser

Den totala inflödesvolymen till börser mäter mängden MATIC som överförs till börser, vilket fungerar som en viktig indikator på marknadssentimentet. En ökning av inflöden tyder vanligtvis på ett potentiellt säljtryck.

Den 4 juni uppgick den totala inflödesvolymen till börserna till cirka 3,96 miljoner MATIC. Den 12 juni hade denna volym stigit till cirka 13,98 miljoner MATIC, vilket återspeglar en betydande ökning med 10 miljoner MATIC.

Läs mer: Hur man köper Polygon (MATIC) och allt du behöver veta

MATIC Inflows to Exchanges. Source: Glassnode
MATIC-inflöden till börser. Källa: Glassnode

Denna betydande uppgång indikerar stigande aktivitet och möjligen ökat säljtryck. Under hela denna period uppvisade inflödesvolymen betydande dagliga fluktuationer. Noterbart är att den 6 juni ökade volymen dramatiskt med 13 miljoner MATIC.

Standardavvikelsen för denna period var cirka 6,94 miljoner MATIC, vilket belyser den höga volatiliteten i inflödesvolymerna.

Analysen av den totala inflödesvolymen till börserna på Polygon från 4 juni till 12 juni avslöjar en period av betydande volatilitet, präglad av betydande ökningar av inflödesvolymerna.

En ökning av MATIC-utflöden signalerar stark ackumulation

Den totala utflödesvolymen från börser mäter mängden MATIC som tas ut från börserna. Detta mått ger insikter om marknadssentimentet, eftersom ökade utflöden ofta tyder på att investerare ackumulerar eller håller fast vid sina tillgångar snarare än att sälja.

MATIC Outflows from Exchanges. Source: Glassnode
MATIC-utflöden från börser. Källa: Glassnode

Den 4 juni var den totala utflödesvolymen från börserna cirka 6,28 miljoner MATIC. Den 12 juni hade denna siffra stigit till 18,59 miljoner MATIC, vilket motsvarar en betydande ökning med 12,31 miljoner MATIC.

Under denna period var de dagliga fluktuationerna i utflödesvolymen betydande. Till exempel, den 6 juni, upplevde volymen en kraftig topp på 7,60 miljoner MATIC. Standardavvikelsen för utflödesvolymen under denna tidsram var cirka 9,62 miljoner MATIC, vilket indikerar en hög grad av volatilitet på marknaden.

Förhållande mellan utflöde och inflödesvolym

Förhållandet mellan utflöde och inflöde är ett kritiskt mått som jämför mängden MATIC som överförs från börser (utflöde) med det belopp som överförs till börser (inflöde). Detta förhållande ger insikter om marknadssentiment och investerarbeteende, vilket hjälper oss att förstå potentiella köp- eller säljtryck på marknaden.

Den 11 juni sjönk förhållandet mellan utflöde och inflöde under 1, vilket indikerar högre inflöden än utflöden. Detta tyder på ett potentiellt säljtryck eftersom mer MATIC flyttades till börserna, möjligen för försäljning.

Den 12 juni klättrade dock kvoten tillbaka över 1 och nådde cirka 1,33. Detta skifte indikerar att utflödena återigen överträffade inflödena, vilket tyder på en potentiell återgång till ackumulering eller innehavsbeteende bland investerare. Denna förändring i förhållandet är betydande eftersom den återspeglar en förändring i marknadssentimentet från potentiellt säljtryck tillbaka till potentiellt köptryck.

Läs mer: Prisprognos för Polygon (MATIC) 2024/2025/2030

Höga inflöden ökar utbudet av MATIC på börserna, vilket kan pressa ner priserna om efterfrågan inte matchar utbudet. Omvänt minskar höga utflöden utbudet av MATIC på börserna, vilket kan leda till prisökningar om efterfrågan förblir konstant eller stiger.

Som framhållits i Polygons prisanalyssektion är MATIC för närvarande i en nedåtgående trend, vilket ger en investeringsmöjlighet under denna priskorrigering. Investerare bör övervaka viktiga stöd- och motståndsnivåer på det tekniska diagrammet och använda stop loss för att minska riskerna.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

bein-adam.png
Adam, 23, är en on-chain-analytiker på heltid och deltidshandlare inom Web3-utrymmet. Han är grundare och VD för 0nchained, en datarapporteringstjänst på kedjan. Adam började sin resa med CryptoQuant, där han fortfarande arbetar som analytiker. Under det senaste året har han utvecklat över 30 indikatorer och skrivit mer än 120 analyser. Hans passioner inkluderar data och analys, kryptovaluta och superbilar, särskilt röda Ferraris och gula Porsche GT3. Hans professionella prestationer...
LÄS HELA BIOGRAFIN