Se mer

Schweizisk tillsynsmyndighet stänger av kryptolänkade FlowBank SA

3 mins
Uppdaterad av Daria Krasnova

I korthet

  • FINMA har nyligen stängt ned kryptokopplade FlowBank SA med hänvisning till konkurs och operativa brister.
  • Den schweiziska tillsynsmyndigheten lyfte fram betydande och allvarliga överträdelser av nätbankens minimikapitalkrav.
  • Schweiz, ett av Europas mest kryptovänliga länder, har länge haft flera banker som stöder digitala tillgångar.

Den kryptokopplade banken FlowBank SA stängde torsdagen den 13 juni, med hänvisning till konkurs från Schweiz finansiella tillsynsmyndighet.

Bland annat avslöjade tillsynsmyndigheten välgrundade farhågor om bankens finansiella hälsa.

Schweiziska FlowBank stängs av

Den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA) har stängt den kryptolänkade banken FlowBank SA med hänvisning till ekonomiska skäl. Enligt utredningen har långivaren inte tillräckligt med kapital för att fortsätta sin verksamhet som bank. FINMA uttrycker allvarlig oro över FlowBanks minimikapitalkrav och anger att banken är “överskuldsatt”, vilket gör omstrukturering potentiellt omöjlig.

“FINMA konstaterade i förra veckan att FlowBank SA inte längre har tillräckligt med kapital för sin verksamhet som bank. Minimikapitalkraven, som alltid måste uppfyllas, har överträtts på ett betydande och allvarligt sätt”, står det i rapporten.

Enligt uppgift har FINMA haft FlowBank på sin bevakningslista sedan 2021 på grund av allvarliga överträdelser av tillsynsbestämmelserna. Banken uppfyllde inte kapitalkraven och uppfyllde inte tröskelvärdena för organisation och riskhantering. I och med detta hade Finma vidtagit omfattande åtgärder som FlowBank skulle behöva vidta för att återställa efterlevnaden.

Finma anlitade också en oberoende revisor för att övervaka genomförandet. Situationen förvärrades dock ytterligare av brister i bankens efterlevnad, bland annat genom överträdelser av kapitaltäckningsgraden. Rapporten nämner också ett annat engagemang mellan FINMA och FlowBank i juni 2023, där tillsynsmyndigheten utsåg en tillsynsmyndighet över bankens verksamhet för att undersöka dess bristande efterlevnad.

Läs mer: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Resultaten visade att FlowBank SA upprepade gånger brutit mot kapitalkraven och uppvisat flera organisatoriska brister. Dessa problem, tillsammans med den senaste utvecklingen, ledde till tillsynsmyndighetens beslut att upplösa banken efter en vecka. I slutändan misslyckades FlowBank SA och dess ledningsorgan med att på ett hållbart sätt återställa efterlevnaden av kapitalkraven inom den fastställda tidsramen.

“Banken ingick också många affärsrelationer med högre risk och behandlade stora transaktioner utan att ordentligt undersöka bakgrunden till dessa affärsrelationer och transaktioner”, noterade FINMA.

I skrivande stund var FlowBank inte tillgänglig för kommentarer. Företaget har redan inaktiverat sitt officiella X-konto.

Brev till FlowBank-kunder

FlowBank bekräftade upplösningen i ett brev till sina kunder och lyfte fram återkallandet av sin licens som bank och värdepapper. FINMA försäkrar dock FlowBank-kunder att insättningar på upp till 100 000 schweiziska franc (nästan 111 710 dollar) är skyddade. Återbetalningar kommer att ske inom sju arbetsdagar, där den schweiziska advokatbyrån Walder Wyss AG övervakar konkurslikvidationsprocessen.

Tyvärr är ödet för kundernas kryptoinsättningar fortfarande oklart, helt i Walder Wyss händer. Enligt FINMA har likvidatorn till uppgift att avgöra om kryptovalutor kommer att behandlas som “fordringar på banken”. I annat fall skulle de övergå till att förvalta tillgångar och därmed att värdepapper i konkursprocessen skulle återbetalas.

“FINMA:s främsta mål är att skydda insättare. I ett första steg kommer likvidatorn därför att återbetala insättningar på upp till 100 000 CHF (privilegierade insättningar) till de berörda kunderna så snabbt som möjligt. Enligt nuvarande beräkningar kan de privilegierade insättningarna återbetalas i sin helhet av bankens tillgängliga medel. Därför förväntar vi oss inte att de schweiziska bankernas insättningsgarantisystem (esisuisse) kommer att vara inblandat. Kundernas depåkonton kommer också att separeras från dödsboet och återbetalas”, uppgav tillsynsmyndigheten.

Läs mer: Vad är marknader för kryptotillgångar (MiCA)? Allt du behöver veta

Den schweiziska tillsynsmyndighetens agerande är föga förvånande, med tanke på Schweiz rykte som ett av de mest kryptovänliga europeiska länderna. Flera schweiziska banker, inklusive AMINA (SEBA), Maerki Baumann och Swissquote, stöder verksamhet med digitala tillgångar. Att stänga av en plattform som inte uppfyller operativa kriterier syftar till att förhindra ett resultat som liknar FTX-implosionen snarare än att agera mot krypto.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

lockridge-okoth.png
Lockridge Okoth
Lockridge Okoth är journalist på BeInCrypto, med fokus på framstående branschföretag som Coinbase, Binance och Tether. Han täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive regulatorisk utveckling inom decentraliserad finans (DeFi), decentraliserade fysiska infrastrukturnätverk (DePIN), verkliga tillgångar (RWA), GameFi och kryptovalutor. Tidigare genomförde Lockridge marknadsanalyser och tekniska bedömningar av digitala tillgångar, inklusive Bitcoin och altcoins som Arbitrum, Polkadot och...
LÄS HELA BIOGRAFIN