Se mer

Toncoin (TON) Priset klättrar 37%: Här är varför lönsamma innehavare kan stoppa Uptrenden

4 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • Den dagliga handelsvolymen för TON nådde nya rekordnivåer och översteg 314 miljoner dollar.
  • TON EMA-linjerna visar fortfarande på en hausseartad trend och möjliga prisökningar trots den senaste tidens uppgång.
  • Andelen lönsamma innehavare är nu 95%, det största värdet sedan 2021, vilket kan innebära ett säljtryck framöver.

TONs dagliga handelsvolym har ökat till nya heltidshöjder och överträffat svindlande 314 miljoner dollar. Trots denna senaste ökning indikerar TONs EMA-linjer en hausseartad trend och potential för ytterligare prisvinster.

En potentiell anledning till oro är dock den höga andelen lönsamma innehavare, för närvarande på 95% – den högsta nivån sedan 2021. Historiskt sett tyder detta på att säljtryck kan vara på väg. Är detta ett köptillfälle eller ett tecken på att vänta?

TON dagliga handels volymen når nya rekord

Den dagliga handels volymen för TON har nyligen ökat till en oöverträffad nivå och uppnått en ny heltidshöjd med en imponerande siffra på 314 miljoner dollar. Denna anmärkningsvärda milstolpe överträffar det tidigare rekordet, som sattes bara två veckor tidigare, den 28 februari, med en handelsvolym på 295 miljoner dollar. En betydande och konsekvent trend har observerats mellan prisrörelserna för TON och dess handelsvolym, vilket tyder på en stark korrelation mellan de två.

TON Daily Trading Volume (USD).
Daglig handelsvolym för TON (USD). Källa: Santiment: Santiment.

Ett sådant mönster tyder på att när handelsvolymen ökar tenderar TON-priset att följa efter, vilket därigenom belyser tokenens ökande momentum. Denna trend är särskilt anmärkningsvärd eftersom den kan signalera en positiv syn på TON, vilket tyder på att token får betydande dragkraft på marknaden.

Som ett resultat finns det en växande optimism bland investerare och marknadsobservatörer att den uppåtgående trenden i både handelsvolym och tokenpris potentiellt kan fortsätta inom en överskådlig framtid, vilket förstärker det positiva momentumet kring TON.

Majoriteten av innehavarna är nu lönsamma

Att analysera fördelningen av TON-innehavare baserat på deras vinst- och förlustpositioner målar en fascinerande bild. Över 95% av TON-innehavarna sitter för närvarande på vinster, vilket markerar den högsta lönsamhetsnivån sedan 2021. Denna statistik, som härrör från måttet “in / out of the money”, ger värdefull inblick i investerarnas känslor.

Detta mått beräknar det genomsnittliga priset till vilket olika adresser förvärvade TON-tokens. Om det aktuella marknadspriset överstiger kostnadsbasen (genomsnittligt anskaffningspris) för en viss adress klassificeras den adressen som “in the money”, vilket indikerar en potentiell vinst. Omvänt anses adresser där det aktuella priset är lägre än kostnadsbasen vara “out of the money”, vilket tyder på orealiserade förluster.

TON Historical In/Out of the Money.
TON Historisk In/Out of the Money. Källa: IntoTheBlock.

Även om den höga andelen lönsamma innehavare kan väcka oro för en potentiell utförsäljning, tyder historiska trender på ett mer nyanserat perspektiv. Det har förekommit fall där många lönsamma innehavare inte har utlöst en ihållande nedåtgående trend. Vidare har TON ett betydande utrymme för tillväxt innan den når sin tidigare all-time high. Priset måste klättra ytterligare 22.10% för att återbesöka dessa toppar. Detta tyder på att marknaden fortfarande kan vara i ackumuleringsfasen. I så fall kan investerare potentiellt hålla fast vid sina positioner i väntan på ytterligare prisuppskattning.

Det är dock klokt att erkänna potentialen för säljtryck. Den senaste tidens kursuppgång på 37% har utan tvekan placerat många innehavare i en lönsam position. Vissa kan vara frestade att låsa in sina vinster genom att likvidera en del av sina innehav. Detta potentiella säljtryck bör övervakas noga, särskilt om det sammanfaller med en försvagning av de nuvarande uppåtgående signalerna som identifierats genom teknisk analys.j

TON pris förutsägelse: Kan det nå $ 4?

4-timmarsdiagrammet för TON ger hausseartade signaler på flera fronter. Den senaste korsningen av de kortsiktiga EMA: erna ovanför de långsiktiga linjerna är en klassisk teknisk indikator som tyder på en uppåtgående trend.

Exponentiella glidande medelvärden (EMA) är mätvärden som används i teknisk analys för att jämna ut prisfluktuationer och identifiera trender. Att lägga till det hausseartade sentimentet, priset på TON handlas för närvarande över alla EMA-linjer i diagrammet. Detta stärker ytterligare uptrend-signalen eftersom det antyder att prismomentet för närvarande är uppåt.

TON 4H Price Chart.
TON 4H prisdiagram. Källa: TradingView.

Det är dock viktigt att överväga potentiella stödnivåer om priset stöter på motstånd eller en tillbakadragning. TON har historiskt hittat stöd runt $ 2.6 och $ 2.38. Om priset sjunker under dessa zoner kan det indikera en tillfällig svaghet och potentiellt leda till en nedgång mot $ 2.10.

Å andra sidan kan goda nyheter fortsätta att höja TON:s pris. Den som nyligen delades på X om att Telegram med belöningskanalägare med Toncoin är ett exempel:

“Företaget (@telegram) kommer att betala ut belöningar med ToncoinTON Blockchain. Kanalägare kommer att börja få 50% av alla intäkter som företaget gör genom att visa annonser i sina kanaler”, heter det i tillkännagivandet.

Om den nuvarande trenden fortsätter att få dragkraft, kan TON se betydande prisuppskattning. En ökning förbi $ 4-märket skulle representera en breakout till nivåer som inte setts sedan 2021, vilket öppnar dörren för potentiellt ännu högre priser.

Sammantaget tyder den tekniska analysen av 4-timmarsdiagrammet för TON på en hausseartad syn, med EMA och nuvarande prisposition som ger positiva signaler. Handlare bör dock också vara medvetna om potentiella stödnivåer och vara beredda att justera sina strategier därefter.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

wpua-150x150.png
Marknadsföringsproffs som blev kodare, passionerad för kod, data, krypto och skrivande. Jag har en examen i marknadsföring och reklam och en Disruptive Strategy-certifiering från Harvard Business School. Jag älskar att ställa frågor om blockkedjedata och upptäcka insikter som är dolda i data.
LÄS HELA BIOGRAFIN