Se mer
BENQI Liquid Staked AVAX

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Prisprognos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Är du nyfiken på framtiden för BENQI Liquid Staked AVAX? Vår tekniska analys ger dig de senaste prognoserna för BENQI Liquid Staked AVAX-priset för 2024, 2025 och framåt. Vi utforskar marknadstrender och analyserar stämningar för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dina kryptovalutainvesteringar.
Läs mer
Köp BENQI Liquid Staked AVAX
Nuvarande BENQI Liquid Staked AVAX Pris
$38.30 7.11167% (1D)
Lägg till din prognos för pristillväxt

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Teknisk analys

BENQI Liquid Staked AVAX Prisprognos

År Min Pris Genomsnittspris Max Pris
SAVAX-handlare använder ett brett spektrum av handelssignaler och tekniska indikatorer för att förutsäga en prisbana. Även om inte alla metoder är nödvändiga för att exakt förutsäga marknadens riktning, har vissa nyckelindikatorer större vikt. Att identifiera BENQI Liquid Staked AVAX stöd- och motståndsnivåer ger handlare en inblick i marknadens utbud och efterfrågan samtidigt som det hjälper till att fastställa vändningar i trender. Dessutom används diagrammönster i stor utsträckning av handlare för att bilda trendlinjer som hjälper till att förutsäga nästa candlestick-drag. Olika indikatorer som RSI, glidande medelvärden och MACD kan användas för att fastställa riktningen för den långsiktiga trenden och försöka förutsäga framtida prisrörelser.
Prisutvecklingen på neutral-sidan, priset föll under det horisontella motståndsområdet vid $0.000000000000000000 efter att tidigare ha rört sig över det. Sådana avvikelser anses vara neutral tecken. Trots detta dyk, förblir SAVAX-priset %199.23 positiv sedan årets början.

RSI

RSI ger ytterligare insikt i marknadens momentum genom att mäta storleken på BENQI Liquid Staked AVAX prisrörelser för att avgöra om det är övervärderat eller undervärderat. Marknadshandlare använder RSI som en momentumindikator för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden, och för att avgöra om de ska ackumulera eller sälja en tillgång. Avläsningar över 50 och en uppåtgående trend indikerar att tjurarna fortfarande har en fördel, medan avläsningar under 50 tyder på motsatsen. Enligt RSI, i tidsramen 1 vecka, trendar BENQI Liquid Staked AVAX för närvarande med den faktiska RSI-avläsningen vid . Linjen 50 kan ge om indikatorn återgår till den.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som ger handlare en större bild av vad som händer i diagrammen genom att beräkna BENQI Liquid Staked AVAX genomsnittliga stängningskurs över en viss tidsperiod. Förhållandet mellan kort- och långsiktiga glidande medelvärden är avgörande för att fastställa trendens riktning. När det kortsiktiga MA rör sig över det långsiktiga är det ett tecken på att trenden gradvis blir hausseartad. I tidsramen veckovis befinner sig BENQI Liquid Staked AVAX i en neutral-trend eftersom 50-x MA har korsat under 200-x MA och priset handlas över båda. Alternativt är trenden neutral om 50-dagars MA har korsat över 200-dagars men priset handlas under dem (och vice versa).

MACD

Slutligen använder MACD ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för att mer exakt förutsäga trenden. På samma sätt som för enkla MAs är förhållandet mellan dessa två till hjälp för att bestämma trendens riktning. För alla dessa indikatorer används den veckovisa tidsramen för att bestämma den långsiktiga trenden, den dagliga tidsramen används för den mellanliggande trenden medan den sex timmar långa används för den kortsiktiga trenden. Enligt MACD, I 1-vecka-tidsramen, BENQI Liquid Staked AVAX trendar för närvarande eftersom MACD-signallinjen rörde sig 50 perioder sedan och histogrammet har varit för 50 perioder.

Nuvarande BENQI Liquid Staked AVAX Pris

BENQI Liquid Staked AVAX ligger för närvarande till ett pris av $38.30 (SAVAX/USD) med ett levande marknadsvärde på 259.8M. Det 24-timmars handelsvolumet är 1.7M USD vilket är en %7.11167 positiv. Med ett cirkulerande utbud på 6.8M är BENQI Liquid Staked AVAXs prisrörelse för närvarande positiv.

BENQI Liquid Staked AVAX Fundamental analys

Fundamental analys syftar till att bedöma det inneboende värdet av en tillgång, medan teknisk analys innebär att undersöka statistiska mönster i priset och volymen av den tillgången. Båda teknikerna används för att analysera och förutsäga potentiella utvecklingar i framtida pris på den tillgången. I fallet med SAVAX är det mest direkta sättet att utföra en fundamental analys att titta på tillgång och efterfrågan dynamik. Dessutom är det möjligt att titta på marknadskapitaliseringen (259.8M) och den cirkulerande tillgången (6.8M) för att komma fram till rimliga prisantaganden för framtiden. På efterfrågesidan är det möjligt att titta på on-chain data som rör antalet aktiva och nya adresser samt transaktionsantalet.

Vad driver priset på BENQI Liquid Staked AVAX?

Det finns ett antal variabler på kryptovalutamarknaden som kan driva priset på BENQI Liquid Staked AVAX uppåt eller nedåt. Den största kraften bakom BENQI Liquid Staked AVAXs tillgångsvärde är marknadens tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan på mer SAVAX ökar eller minskar beror mycket på växande acceptans. Dessutom kan betydande händelser som protokolluppdateringar eller hårda gafflar också spela en betydande roll i BENQI Liquid Staked AVAXs pris. En annan viktig faktor att beakta är valaktivitet. Stora innehavare av BENQI Liquid Staked AVAX kan ha stor inverkan på priset eftersom en stor säljorder kan sänka priset avsevärt. Dessutom ska man aldrig underskatta kraften av stor institutionell acceptans och politiska regleringar på BENQI Liquid Staked AVAXs värde.

Sammanfattning

Det är viktigt att notera att vissa prisprognoser kan verka motsägelsefulla. Det finns ingen klar metod för att bestämma framtida värde av någon kryptovaluta. Detta beror på att många faktorer är inblandade i prisprognoser. Det är inte ovanligt att ett meddelande kan ändra en mynts prisbana vid ett givet tillfälle avsevärt. Hela marknaden som helhet kan påverka en mynts rörelse samt eventuella uppdateringar om projektets teknologi. Gör alltid egen forskning innan du investerar i någon kryptovaluta.

FAQ

Vilka valutor vill du konvertera?

savax savax

$ usd

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Tjänsterna som tillhandahålls här, inklusive men inte begränsat till information, data och prognoser på denna sida, är avsedda endast för informativa ändamål. Tjänsterna utgör inte finansiell, investeringsmässig eller någon annan form av professionell rådgivning och påstår inte heller att de gör det. Användarna uppmanas att konsultera en licensierad finansiell rådgivare innan några finansiella beslut fattas. Företaget ansvarar inte för några finansiella beslut som baseras på användningen av dessa tjänster. Användaren tar allt ansvar och risk för användningen av informationen på denna sida. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar, förlust eller risk som uppstår som en följd, direkt eller indirekt, av användningen av tjänsterna och något av innehållet på denna sida.