Se mer
Isengard NFT Marketplace

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) Prisprognos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Är du nyfiken på framtiden för Isengard NFT Marketplace? Vår tekniska analys ger dig de senaste prognoserna för Isengard NFT Marketplace-priset för 2024, 2025 och framåt. Vi utforskar marknadstrender och analyserar stämningar för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dina kryptovalutainvesteringar.
Läs mer
Köp Isengard NFT Marketplace
Nuvarande Isengard NFT Marketplace Pris
$0.00043385 -3.21863% (1D)
Lägg till din prognos för pristillväxt

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) Teknisk analys

Isengard NFT Marketplace Prisprognos

År Min Pris Genomsnittspris Max Pris
ISET-84E55E-handlare använder ett brett spektrum av handelssignaler och tekniska indikatorer för att förutsäga en prisbana. Även om inte alla metoder är nödvändiga för att exakt förutsäga marknadens riktning, har vissa nyckelindikatorer större vikt. Att identifiera Isengard NFT Marketplace stöd- och motståndsnivåer ger handlare en inblick i marknadens utbud och efterfrågan samtidigt som det hjälper till att fastställa vändningar i trender. Dessutom används diagrammönster i stor utsträckning av handlare för att bilda trendlinjer som hjälper till att förutsäga nästa candlestick-drag. Olika indikatorer som RSI, glidande medelvärden och MACD kan användas för att fastställa riktningen för den långsiktiga trenden och försöka förutsäga framtida prisrörelser.
Prisutvecklingen på neutral-sidan, priset föll under det horisontella motståndsområdet vid $0.000000000000000000 efter att tidigare ha rört sig över det. Sådana avvikelser anses vara neutral tecken. Trots detta dyk, förblir ISET-84E55E-priset - %53.29 negativ sedan årets början.

RSI

RSI ger ytterligare insikt i marknadens momentum genom att mäta storleken på Isengard NFT Marketplace prisrörelser för att avgöra om det är övervärderat eller undervärderat. Marknadshandlare använder RSI som en momentumindikator för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden, och för att avgöra om de ska ackumulera eller sälja en tillgång. Avläsningar över 50 och en uppåtgående trend indikerar att tjurarna fortfarande har en fördel, medan avläsningar under 50 tyder på motsatsen. Enligt RSI, i tidsramen 1 vecka, trendar Isengard NFT Marketplace för närvarande med den faktiska RSI-avläsningen vid . Linjen 50 kan ge om indikatorn återgår till den.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som ger handlare en större bild av vad som händer i diagrammen genom att beräkna Isengard NFT Marketplace genomsnittliga stängningskurs över en viss tidsperiod. Förhållandet mellan kort- och långsiktiga glidande medelvärden är avgörande för att fastställa trendens riktning. När det kortsiktiga MA rör sig över det långsiktiga är det ett tecken på att trenden gradvis blir hausseartad. I tidsramen veckovis befinner sig Isengard NFT Marketplace i en neutral-trend eftersom 50-x MA har korsat under 200-x MA och priset handlas över båda. Alternativt är trenden neutral om 50-dagars MA har korsat över 200-dagars men priset handlas under dem (och vice versa).

MACD

Slutligen använder MACD ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för att mer exakt förutsäga trenden. På samma sätt som för enkla MAs är förhållandet mellan dessa två till hjälp för att bestämma trendens riktning. För alla dessa indikatorer används den veckovisa tidsramen för att bestämma den långsiktiga trenden, den dagliga tidsramen används för den mellanliggande trenden medan den sex timmar långa används för den kortsiktiga trenden. Enligt MACD, I 1-vecka-tidsramen, Isengard NFT Marketplace trendar för närvarande eftersom MACD-signallinjen rörde sig 50 perioder sedan och histogrammet har varit för 50 perioder.

Nuvarande Isengard NFT Marketplace Pris

Isengard NFT Marketplace ligger för närvarande till ett pris av $0.00043385 (ISET-84E55E/USD) med ett levande marknadsvärde på 0. Det 24-timmars handelsvolumet är 13.3 USD vilket är en - %3.21863 negativ. Med ett cirkulerande utbud på 0 är Isengard NFT Marketplaces prisrörelse för närvarande negativ.

Isengard NFT Marketplace Fundamental analys

Fundamental analys syftar till att bedöma det inneboende värdet av en tillgång, medan teknisk analys innebär att undersöka statistiska mönster i priset och volymen av den tillgången. Båda teknikerna används för att analysera och förutsäga potentiella utvecklingar i framtida pris på den tillgången. I fallet med ISET-84E55E är det mest direkta sättet att utföra en fundamental analys att titta på tillgång och efterfrågan dynamik. Dessutom är det möjligt att titta på marknadskapitaliseringen (0) och den cirkulerande tillgången (0) för att komma fram till rimliga prisantaganden för framtiden. På efterfrågesidan är det möjligt att titta på on-chain data som rör antalet aktiva och nya adresser samt transaktionsantalet.

Vad driver priset på Isengard NFT Marketplace?

Det finns ett antal variabler på kryptovalutamarknaden som kan driva priset på Isengard NFT Marketplace uppåt eller nedåt. Den största kraften bakom Isengard NFT Marketplaces tillgångsvärde är marknadens tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan på mer ISET-84E55E ökar eller minskar beror mycket på växande acceptans. Dessutom kan betydande händelser som protokolluppdateringar eller hårda gafflar också spela en betydande roll i Isengard NFT Marketplaces pris. En annan viktig faktor att beakta är valaktivitet. Stora innehavare av Isengard NFT Marketplace kan ha stor inverkan på priset eftersom en stor säljorder kan sänka priset avsevärt. Dessutom ska man aldrig underskatta kraften av stor institutionell acceptans och politiska regleringar på Isengard NFT Marketplaces värde.

Sammanfattning

Det är viktigt att notera att vissa prisprognoser kan verka motsägelsefulla. Det finns ingen klar metod för att bestämma framtida värde av någon kryptovaluta. Detta beror på att många faktorer är inblandade i prisprognoser. Det är inte ovanligt att ett meddelande kan ändra en mynts prisbana vid ett givet tillfälle avsevärt. Hela marknaden som helhet kan påverka en mynts rörelse samt eventuella uppdateringar om projektets teknologi. Gör alltid egen forskning innan du investerar i någon kryptovaluta.

FAQ

Vilka valutor vill du konvertera?

iset-84e55e iset-84e55e

$ usd

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Tjänsterna som tillhandahålls här, inklusive men inte begränsat till information, data och prognoser på denna sida, är avsedda endast för informativa ändamål. Tjänsterna utgör inte finansiell, investeringsmässig eller någon annan form av professionell rådgivning och påstår inte heller att de gör det. Användarna uppmanas att konsultera en licensierad finansiell rådgivare innan några finansiella beslut fattas. Företaget ansvarar inte för några finansiella beslut som baseras på användningen av dessa tjänster. Användaren tar allt ansvar och risk för användningen av informationen på denna sida. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar, förlust eller risk som uppstår som en följd, direkt eller indirekt, av användningen av tjänsterna och något av innehållet på denna sida.