Se mer
Synapse Bridged USDC (Canto)

Synapse Bridged USDC (Canto) (USDC) Prisprognos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Är du nyfiken på framtiden för Synapse Bridged USDC (Canto)? Vår tekniska analys ger dig de senaste prognoserna för Synapse Bridged USDC (Canto)-priset för 2024, 2025 och framåt. Vi utforskar marknadstrender och analyserar stämningar för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dina kryptovalutainvesteringar.
Läs mer
Köp Synapse Bridged USDC (Canto)
Nuvarande Synapse Bridged USDC (Canto) Pris
$0.999757 -0.01176% (1D)
Lägg till din prognos för pristillväxt

Synapse Bridged USDC (Canto) (USDC) Teknisk analys

Synapse Bridged USDC (Canto) Prisprognos

År Min Pris Genomsnittspris Max Pris
USDC-handlare använder ett brett spektrum av handelssignaler och tekniska indikatorer för att förutsäga en prisbana. Även om inte alla metoder är nödvändiga för att exakt förutsäga marknadens riktning, har vissa nyckelindikatorer större vikt. Att identifiera Synapse Bridged USDC (Canto) stöd- och motståndsnivåer ger handlare en inblick i marknadens utbud och efterfrågan samtidigt som det hjälper till att fastställa vändningar i trender. Dessutom används diagrammönster i stor utsträckning av handlare för att bilda trendlinjer som hjälper till att förutsäga nästa candlestick-drag. Olika indikatorer som RSI, glidande medelvärden och MACD kan användas för att fastställa riktningen för den långsiktiga trenden och försöka förutsäga framtida prisrörelser.
Prisutvecklingen på neutral-sidan, priset föll under det horisontella motståndsområdet vid $0.999067 efter att tidigare ha rört sig över det. Sådana avvikelser anses vara neutral tecken. Trots detta dyk, förblir USDC-priset %0.004678 positiv sedan årets början.

RSI

RSI ger ytterligare insikt i marknadens momentum genom att mäta storleken på Synapse Bridged USDC (Canto) prisrörelser för att avgöra om det är övervärderat eller undervärderat. Marknadshandlare använder RSI som en momentumindikator för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden, och för att avgöra om de ska ackumulera eller sälja en tillgång. Avläsningar över 50 och en uppåtgående trend indikerar att tjurarna fortfarande har en fördel, medan avläsningar under 50 tyder på motsatsen. Enligt RSI, i tidsramen 1 vecka, trendar Synapse Bridged USDC (Canto) för närvarande baisseartade med den faktiska RSI-avläsningen vid 49.69. Linjen 50 kan ge motstånd om indikatorn återgår till den.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som ger handlare en större bild av vad som händer i diagrammen genom att beräkna Synapse Bridged USDC (Canto) genomsnittliga stängningskurs över en viss tidsperiod. Förhållandet mellan kort- och långsiktiga glidande medelvärden är avgörande för att fastställa trendens riktning. När det kortsiktiga MA rör sig över det långsiktiga är det ett tecken på att trenden gradvis blir hausseartad. I tidsramen veckovis befinner sig Synapse Bridged USDC (Canto) i en neutral-trend eftersom 50-x MA har korsat under 200-x MA och priset handlas över båda. Alternativt är trenden neutral om 50-dagars MA har korsat över 200-dagars men priset handlas under dem (och vice versa).

MACD

Slutligen använder MACD ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för att mer exakt förutsäga trenden. På samma sätt som för enkla MAs är förhållandet mellan dessa två till hjälp för att bestämma trendens riktning. För alla dessa indikatorer används den veckovisa tidsramen för att bestämma den långsiktiga trenden, den dagliga tidsramen används för den mellanliggande trenden medan den sex timmar långa används för den kortsiktiga trenden. Enligt MACD, I 1-vecka-tidsramen, Synapse Bridged USDC (Canto) trendar för närvarande Baisseartade momentum eftersom MACD-signallinjen rörde sig under 50 perioder sedan och histogrammet har varit negativ för 50 perioder.

Nuvarande Synapse Bridged USDC (Canto) Pris

Synapse Bridged USDC (Canto) ligger för närvarande till ett pris av $0.999757 (USDC/USD) med ett levande marknadsvärde på 0. Det 24-timmars handelsvolumet är 1M USD vilket är en - %0.01176 negativ. Med ett cirkulerande utbud på 0 är Synapse Bridged USDC (Canto)s prisrörelse för närvarande negativ.

Synapse Bridged USDC (Canto) Fundamental analys

Fundamental analys syftar till att bedöma det inneboende värdet av en tillgång, medan teknisk analys innebär att undersöka statistiska mönster i priset och volymen av den tillgången. Båda teknikerna används för att analysera och förutsäga potentiella utvecklingar i framtida pris på den tillgången. I fallet med USDC är det mest direkta sättet att utföra en fundamental analys att titta på tillgång och efterfrågan dynamik. Dessutom är det möjligt att titta på marknadskapitaliseringen (0) och den cirkulerande tillgången (0) för att komma fram till rimliga prisantaganden för framtiden. På efterfrågesidan är det möjligt att titta på on-chain data som rör antalet aktiva och nya adresser samt transaktionsantalet.

Vad driver priset på Synapse Bridged USDC (Canto)?

Det finns ett antal variabler på kryptovalutamarknaden som kan driva priset på Synapse Bridged USDC (Canto) uppåt eller nedåt. Den största kraften bakom Synapse Bridged USDC (Canto)s tillgångsvärde är marknadens tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan på mer USDC ökar eller minskar beror mycket på växande acceptans. Dessutom kan betydande händelser som protokolluppdateringar eller hårda gafflar också spela en betydande roll i Synapse Bridged USDC (Canto)s pris. En annan viktig faktor att beakta är valaktivitet. Stora innehavare av Synapse Bridged USDC (Canto) kan ha stor inverkan på priset eftersom en stor säljorder kan sänka priset avsevärt. Dessutom ska man aldrig underskatta kraften av stor institutionell acceptans och politiska regleringar på Synapse Bridged USDC (Canto)s värde.

Sammanfattning

Det är viktigt att notera att vissa prisprognoser kan verka motsägelsefulla. Det finns ingen klar metod för att bestämma framtida värde av någon kryptovaluta. Detta beror på att många faktorer är inblandade i prisprognoser. Det är inte ovanligt att ett meddelande kan ändra en mynts prisbana vid ett givet tillfälle avsevärt. Hela marknaden som helhet kan påverka en mynts rörelse samt eventuella uppdateringar om projektets teknologi. Gör alltid egen forskning innan du investerar i någon kryptovaluta.

FAQ

Vilka valutor vill du konvertera?

usdc usdc

$ usd

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Tjänsterna som tillhandahålls här, inklusive men inte begränsat till information, data och prognoser på denna sida, är avsedda endast för informativa ändamål. Tjänsterna utgör inte finansiell, investeringsmässig eller någon annan form av professionell rådgivning och påstår inte heller att de gör det. Användarna uppmanas att konsultera en licensierad finansiell rådgivare innan några finansiella beslut fattas. Företaget ansvarar inte för några finansiella beslut som baseras på användningen av dessa tjänster. Användaren tar allt ansvar och risk för användningen av informationen på denna sida. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar, förlust eller risk som uppstår som en följd, direkt eller indirekt, av användningen av tjänsterna och något av innehållet på denna sida.