Se mer

Inblick i Aave V4: Säkrare och snabbare lånelösningar

2 mins
Uppdaterad av Ali Martinez

I korthet

  • Aave V4 förbättrar DeFi med nya verktyg och GHO-integration.
  • Introducerar Unified Liquidity Layer och smarta räntor.
  • Lägger till likviditetspremier och smarta konton för enkelhetens skull.

Aave Protocol förbereder sig för en betydande uppgradering med sin kommande V4-version, planerad till mitten av 2025.

Denna nya version bygger på grunden som lades av V3 och syftar till att omvandla den decentraliserade finanssektorn (DeFi) med nya funktioner och förbättrad användarupplevelse.

Hur Aave V4 förbättrar utlåningsprotokollet

Aave V4 introducerar en ny arkitektonisk plan för att minimera styrningsomkostnader och förbättra modulariteten. Denna förändring lovar att optimera kapitaleffektiviteten och integrera Aave-native stablecoin, GHO, mer sömlöst än någonsin tidigare.

Dessutom kommer V4 att innehålla riskhanteringsverktyg och en mer effektiv likvidationsmotor för att stärka säkerheten och användarnas förtroende.

“Med tanke på det konkurrensutsatta DeFi-landskapet tror vi att nyckeln till att hålla sig framme är fortsatt innovation, att bygga och leverera utmärkta lösningar som tillgodoser de pågående kraven från Aave-communityn. De föreslagna idéerna syftar till att positionera Aave i framkant av DeFi under 2030 och därefter”, skrev Aave Labs.

Höjdpunkten i V4 är introduktionen av ett enhetligt likviditetslager. Denna funktion utvecklas från portalkonceptet i V3 och erbjuder ett mer abstrakt och oberoende ramverk för likviditetshantering. Det kommer att göra det möjligt för Aave att justera utbuds- och uttagstak, räntor och incitament utan det besvärliga behovet av att migrera likviditet för nya lånemoduler.

Ett annat viktigt framsteg är implementeringen av fuzzy-kontrollerade räntor. Detta tillvägagångssätt automatiserar räntejusteringar baserat på marknadsförhållanden i realtid. Integrationen med Chainlink säkerställer de mest exakta och effektiva räntemodellerna i kedjan.

Läs mer om detta: Aave (AAVE) Prisprognos 2024/2025/2030

Färdplan för Aave-protokollet
Färdplan för Aave-protokollet. Källa: Aave Aave

Aave V4 planerar också att introducera likviditetspremier. Denna funktion kommer att möjliggöra differentierade lånekostnader baserat på säkerhetens riskprofil, vilket finjusterar de ekonomiska incitamenten för att använda mer riskfyllda tillgångar.

För att underlätta för användarna kommer V4 att lansera Smart Accounts. Dessa konton tar itu med den operativa komplexiteten i att hantera flera plånböcker genom att låta användare hantera olika lånepositioner från ett enda plånboksgränssnitt.

När det gäller riskhantering kommer V4 att införa ett dynamiskt system för riskkonfiguration. Detta system möjliggör tillgångsspecifika konfigurationer som kan utvecklas utan att påverka befintliga låntagare, vilket avsevärt minskar styrningsfriktionen.

Läs mer om detta: Hur använder man Aave?

Tidslinjen för utvecklingen av Aave V4 sträcker sig från inledande forskning under Q2 2024 till en fullständig utrullning i mitten av 2025. Detta stegvisa tillvägagångssätt inkluderar omfattande samhällsengagemang, rigorös testning och flera revisioner för att uppfylla säkerhets- och tillförlitlighetsstandarder.

Trusted

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.

da475f486647738b39c0c88a3e7d115d.jpg
Efter att ha praktiserat på ett inhemskt blockchain-mediaföretag samtidigt som han var inskriven vid ett universitet i internationella relationer, arbetade han som praktikant på två utländska kryptotillgångsbörser. För närvarande fokuserar han som journalist på den japanska marknaden för kryptotillgångar, både teknisk och grundläggande analys. Han har handlat med kryptotillgångar sedan 2021 och är intresserad av ekonomiska och sociala frågor.
LÄS HELA BIOGRAFIN